Standardutrustning Väddösnipan af Singsundet


Brandsläckare                    Lanternor

Elektrisk länspump               Flexiteek på durk/motorhuv

Manuell länspump                Trimplan

Pulpit fördäck                    Badstege

Flagg på stång                   Grabbräcke

37 l fast tank                    4 knap

Elcentraler med 12v uttag       Roder, rorkult

Batteri 70 ah                     Lanternor

Kuddar 4 st                       Fendrar 4 st

Förtöjningstampar

Motor Vetus M2.18


Extra


Hamnkapell, dynor, vagn el. enligt önskemål